Spa centar Doha

IDEA / THE BEGINNING

Spa centar u Kataru, objekat javne namene sa odvojenim i zajedničkim muško-ženskim sadržajima u skladu sa tradicijom i običajima ljudi tog podneblja.

Sam objekat predstavlja „genius loci“ kao spoj različitih aspekata iz kojih objekat komunicira sa svojim posetiocima, kako svojom arhitekturom, tako i svojom funkcijom. Koncept objekta ogleda se kako na osnovi tako i na fasadi. Spoj tri osnovna elementa – kruga, kvadrata i trougla.

Krug kao simbol večnosti i kao dominantan centralni deo zgrade pruža svim posetiocima jednaki pogled na okruženje. Kvadrat kao simbol fizičnosti prostora čini u osnovama objekata spoj vertikalnih i horizontalnih površina koje su pozicionirane tako da potpomažu perfektno funkcionisanje objekta. Trougao – treći element, kao figura u umetnosti i inspiracija za dizajn fasade. Stilska igra osnovnih elemenata duž čitave fasade pruža jednako zadovoljstvo i posetiocima prostora i prolaznicima na ulici. Od unutra ka spolja ne zaklanja pogled, a ujedno nudi i zaštitu od sunca, toplote i svetla. Dok sa ulične strane pogled na „mushrabiju“ objekta i bogatstvo šare duž čitave vertikale stvara osećaj da je svako njen deo.

PROCESS
GALLERY
CLOSE