Ekološko naselje “Boblovo”

IDEJA / POČETAK

Boblovo ekološko naselje je koncept kreiran sa namerom da se podstakne razvoj modela zajednica koje su samoodržive i pružaju stanovnicima sigurnost kako sa ekonomskog, tako i kulturološkog aspekta. Ova naselja po meri čoveka bila bi medjusobno povezana socijalnim i ekonomskim vezama i locirana uz autoput Moskva-Petrograd. Cilj studije je da pokaže mogućnosti alternativnog, održivog načina života i da podigne svest javnosti o važnosti ekološkog i održivog dizajna.

PROCES
CLOSE